Ogólna teoria względności

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Informacja
Książka wymaga poprawek językowych i stylistycznych.

Ogólna teoria względności jest to dział fizyki teoretycznej zajmujący się polem grawitacyjnym. Opisuje ona przestrzenie zakrzywione, nie tylko słabe, w których rozpowszechnia się pole Newtonowskie, ale też mocno zakrzywione. Dowiemy, się, że w granicy słabego pola grawitacyjnego równania grawitacji Einsteina przechodzą w równanie grawitacji Newtona wraz drugą zasadę dynamiki Newtona. Będziemy się również zajmowali promieniowaniem grawitacyjnym w słabo zakrzywionej czasoprzestrzeni.

Spis treści

Ogólna teoria względności/Wprowadzenie do ogólnej teorii względności
Ogólna teoria względności/Tensor gęstości energii
Ogólna teoria względności/Właściwości skalaru tensora metrycznego
Ogólna teoria względności/Zasada wariacyjna w ogólnej teorii względności
Ogólna teoria względności/Słabe pola grawitacyjne
Ogólna teoria względności/Fizyka w słabozakrzywionych czasoprzestrzeniach
Ogólna teoria względności/Promieniowanie grawitacyjne
Ogólna teoria względności/Statyczne rozwiązanie Schwarzschilda w kulistosymetrycznym polu grawitacyjnym
Ogólna teoria względności/Ruch cząstki próbnej wokół masy statycznie sferycznej-rozwiązanie ogólne
Ogólna teoria względności/Geometria statycznych czasoprzestrzeni Schwarzschilda, a czarne dziury
Ogólna teoria względności/Współrzędne Kruskala-Szekeresa
Ogólna teoria względności/Współrzędne Eddingtona-Finkelsteina
Ogólna teoria względności/Współrzędne cylindryczne, a tunel Einsteina-Rossena

Bibliografia

Licencja

Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.