OpenGL Shading Language/Autorzy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Oto lista autorów którzy wnieśli wkład merytoryczny do tejże książki: