OpenOffice.org/API/Operacje na plikach

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niezbędne definicje i deklaracje[edytuj]

 Dim oSM          
 Dim oDesk, oDoc As Object 
 Dim arg()         
 Set oSM = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
 Set oDesk = oSM.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")

Tworzenie nowego dokumentu[edytuj]

Otwiera nowy, pusty dokument w module Writer (Dokument tekstowy) do edycji. Dokument ten nie musi mieć zdefiniowanego formatu pliku przy otwarciu. Jest to standardowy szablon pustego dokumentu tekstowego.

By komenda zadziałała niezbędne jest umieszczenie podstawowych definicji (powyżej)

 Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("private:factory/swriter", "_blank", 0, arg())

Otwieranie dokumentu[edytuj]

Otwiera do odczytu lub/i edycji plik o podanej w argumencie lokalizacji i nazwie. Jeżeli plik nie istnieje program wyświetla komunikat o błędzie działania skrpytu. Zalecane jest wcześniejsze sprawdzenie obecności fizycznej pliku pod podaną lokalizacją.

 Set oDoc = oDesk.loadComponentFromURL("file:///c:/test.doc", "_blank", 0, arg())

Zapisywanie dokumentu[edytuj]

Zapisuje otwarty dokument tekstowy pod nazwą i lokalizacją podaną w pierwszym argumencie. Rozpoznanie formatu pliku do zapisu następuje na podstawie podanego w nazwie pliku rozszerzenia.

 Call oDoc.storeToURL("file:///c:/test2.sxw", arg())

Zamykanie dokumentu[edytuj]

 oDoc.Close (True)
 Set oDoc = Nothing