OpenOffice.org/API

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Oprócz podstawowych funkcji pakiety biurowe udostępniają tworzenie własnych funkcji i procedur automatyzujących pewne często powtarzane czynności. Wspomniane funkcje i procedury realizowane są przez makra. W OpenOffice makra pozwalają zarówno zautomatyzować często powtarzane czynności, jak i wykorzystać OpenOffice.org do dowolnych zadań, integrując jego działanie z wieloma innymi aplikacjami.

Podstawy[edytuj]

OpenOffice daje szerokie możliwości tworzenia dodatkowych procedur i skryptów w różnych językach, np. JavaScript, BeanShell, Python z wykorzystaniem API OpenOffica. Najpopularniejsze jednak jest wykorzystanie w tym celu języka opartego na Basic - Visual Basic for Applications (OpenOffice Basic Script) .

Współpraca z bazami danych[edytuj]

Pakiet OpenOffice może współpracować z bazami danych poprzez interfejs ODBC oraz JDBC. Komunikacja może obywać się w obie strony: zapis oraz odczyt danych.

MySQL[edytuj]

Makra w module Writer[edytuj]

Makra w module Calc[edytuj]

Źródła[edytuj]