Przejdź do zawartości

OpenOffice.org/API/Składnia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Składnia skryptów napisanych w języku OpenOffice Basic jest zgodna ze skłądnią Visual Basic for Application.

Podstawowe polecenia[edytuj]

 Sub Nazwa()         'deklaracja początku procedury / makra o nazwie Nazwa
 End Sub             'deklaracja końca procedury / makra
 Dim i As Integer        'deklaracja zmiennej 
 Dim oSM             'deklaracja zmiennej
 '                'początek linii komentarza / linie komentarza kończą się wraz z końcem wiersza; nie istnieje znak końca komentarza
 rem               'początek linii komentarza / linie komentarza kończą się wraz z końcem wiersza; nie istnieje znak końca komentarza