OpenOffice.org/API/Tworzenie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Makra w OpenOffice tworzymy wybierając z menu:

  1. Tools
  2. Macro
  3. wpisujemy nazwę makra
  4. następnie New (lub Edit, jeśli makro już istnieje).

Główne okno służy do edycji tekstu makr, menu powyżej zaś zawiera takie funkcje jak

  • kompilacja
  • uruchamianie