OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ACOSH

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ACOSH – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), jest to funkcja area cosinus hiperbolioczny, czyli funkcja odwrotna do funkcji cosinus hiperboliczny.

Składnia funkcji
ACOSH(liczba)
Przykład
= ACOSH(1)
zwraca
0