OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja DNI.ROKU

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Funkcja DNI.ROKU (ang. DAYSINYEAR) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria data i czas), zwraca liczbę dni w danym roku. Funkcja obsługuje dane konkretnej daty w formacie daty kalendarzowej oraz systemowej – co może powodować błędy niedoświadczonych użytkowników.

Składnia funkcji
DNI.ROKU("data")
data – data w formacie zgodnym z OpenOffice.org

Podanie samej cyfry roku, jak w przykładzie poniżej, nie zwróci ilości dni w danym roku, ale wartość dni w roku wynikającym z kodu systemowego. Aby wyłuskać z funkcji informację na temat ilości dni w danym roku, wymagane jest podanie pełnego wymiaru daty lub przynajmniej miesiąca.

Przykład
= DNI.ROKU(TERAZ())
zwraca
liczbę dni w obecnym roku
= DNI.ROKU("12.02.2012")
zwraca
366
czyli 366 dni w roku 2012
= DNI.ROKU("luty 2012")
zwraca
366
czyli 366 dni w roku 2012
= DNI.ROKU("2012")
zwraca
365
czyli ilość dni dla roku 1905, konkretnie – daty 04.07.1905 podanej w zapisie systemowym

Zobacz też: TYGODNIE.ROKU