Przejdź do zawartości

OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja TERAZ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja TERAZ (ang. NOW) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria data i czas), zwraca do komórki bieżącą datę systemową i czas. Wartość jest aktualizowana podczas otwierania dokumentu lub podczas edycji komórki. Format pola decyduje o formie wyświetlanej daty i aktualnego czasu. Składnia teraz(). Funkcję podaje się bez argumentu.

Składnia
TERAZ()