OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja DNI

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja DNI (ang. DAYS) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria data i czas), zwraca liczbę dni pomiędzy dwiema datami.

Składnia funkcji
DNI(data1;data2)
Przykład
= DNI(TERAZ();"10.07.2003")
zwraca
liczbę dni od 10 lipca 2003 do teraz
= DNI("25.07.2008";"25.07.2003")
zwraca
1827
= DNI("25.07.2003";"25.07.2008")
zwraca
-1827
czyli cofamy się

Zobacz też funkcje: LATA, TYGODNIE, MIESIĄCE