OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja KOMBINACJE

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja KOMBINACJE (ang. COMBIN) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), dotyczy tematyki prawdopodobieństwa, zwraca liczbę kombinacji danych elementów.

Składnia funkcji
KOMBINACJE(N;W)
N – ilość wszystkich elementów zbioru
W – liczba wybieranych elementów ze zbioru
Przykład
Wybieramy 2 elementy ze zbioru 3 elementów:
=KOMBINACJE(3;2)
zwraca
3
czyli Odpowiedź – można zrobić to na 3 sposoby