OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja KONWERTUJ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja KONWERTUJ (ang. CONVERT) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), umożliwia konwersję jednych danych liczbowych (np. walut europejskich) na inne dane (np. euro) względem zapisanych informacji tabeli konwersji znajdującej się w pliku calc.xcu.

Składnia funkcji
KONWERTUJ(wartość;"jednostka1";"jednostka2")
Przykład