OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja LICZ.JEŻELI

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja LICZ.JEŻELI (ang. COUNTIF) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca liczbę elementów, które w podanym zakresie komórek spełniają określone kryterium.

Składnia funkcji
LICZ.JEŻELI(zakres; kryterium)
zakres – zakres komórek w których zliczamy;
kryterium – kryteria przeszukiwania zakresu, ma postać liczby, wyrażenia lub adresu komórki.
Kryteria funkcji:
"X" liczy komórki zawierające X
A1 liczy komórki mające tą samą wartość co A1
">=liczba" liczy komórki większe lub równe liczbie
"<=liczba" liczy komórki mniejsze lub równe liczbie
">liczba" liczy komórki większe od liczby
"<liczba" liczy komórki mniejsze od liczby
">="&A1 liczy komórki większe lub równe liczby z A1
"<="&A1 liczy komórki mniejsze lub równe liczby z A1
">"&A1 liczy komórki większe od liczby z A1
"<"&A1 liczy komórki mniejsze od liczby z A1
"d*" zaczynające się na literę d