OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja LOS

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja LOS (ang. RAND) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca wartość pseudolosową z zakresu 0 do 1.

Składnia funkcji
LOS()
Przykład
=LOS()
zwraca
0,18
=LOS()
zwraca
0,8

Aby wygenerować losowo z zakresu (a,b), należy użyć funkcji LOS() w taki sposób:

Przykład
= LOS()*(b-a)+a
zwraca
110,18
czyli liczba losowa z zakresu (a,b), np. od 100 do 200
= INT(LOS()*(b-a)+a)
zwraca
112
czyli całkowita liczba losowa z zakresu (a,b), np. od 100 do 125