OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja M.DZIESIĘTNE

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja M.DZIESIĘTNE (ang. DECIMAL) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), zwraca liczbę naturalną będącą wynikiem konwersji podanych liczb danego systemu liczbowego – używającego podstaw. Podstawa jest liczbą w zakresie <2,36>.

Liczby systemu heksadecymalnego (szesnastkowego – podstawa 16) należy umieszczać w cudzysłowie – w celu odróżnienia ich od adresów komórek, a znaki x, 0x, X i 0X umieszczone na początku i znaki h i H na końcu liczby zostaną pominięte. Podobnie dla liczb systemu binarnego znaki b i B umieszczone na końcu zostaną pominięte.

W nowszych wersjach programu możemy się spotkać z szeregiem funkcji dodatkowych o podobnym działaniu: DEC2BIN, BIN2DEC, DEC2HEX, HEX2DEC, DEC2OCT, OCT2DEC

Składnia
DECIMAL(liczba; podstawa)
Przykład
= M.DZIESIĘTNE( "19";10)
zwraca
19
= M.DZIESIĘTNE( "1010";2)
zwraca
10