OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja MACIERZ.ILOCZYN

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Mnożenie macierzy

Funkcja MACIERZ.ILOCZYN – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria macierze), zwraca liczbę – iloczyn (wynik mnożenia) dwóch macierzy. Dokładniej: funkcja mnoży pojedynczy wiersz pierwszej macierzy z pojedynczą kolumną drugiej (domyślnie brane są pierwsze), zwracając w komórce wynik mnożenia macierzowego tych elementów. Dlatego też zgodnie z zasadami mnożenia macierzy ilość kolumn pierwszej musi być równa ilości wierszy drugiej macierzy.

Aby uzyskać kolejne elementy pełnej macierzy wyjściowej, należy odpowiednio modyfikować funkcję, określając j.

Składnia funkcji
MACIERZ.ILOCZYN(wiersz; kolumna)
Przykład
= MACIERZ.ILOCZYN(A1:B2 ; C1:D2)
zwraca
pojedyncza liczba
czyli wynik mnożenia tylko pierwszego wiersza z tylko pierwszą kolumną: "A1*C1+B1*C2" !