OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja MODUŁ.LICZBY

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja MODUŁ.LICZBY – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby, czyli odległości od początku osi liczb rzeczywistych (lub układu współrzędnych).

Składnia funkcji
MODUŁ.LICZBY(liczba)
Przykład
MODUŁ.LICZBY(0) = 0
MODUŁ.LICZBY(1) = 1
MODUŁ.LICZBY(-1) = 1