OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja OCZYŚĆ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja OCZYŚĆ (ang. CLEAN) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), oczyszcza ciąg tekstowy ze wszystkich nie drukowalnych znaków.

Składnia funkcji
OCZYŚĆ(tekst)