OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja PI

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja PI – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), służąca do wprowadzania wartości liczby PI (z wewnętrzną dokładnością do 15. miejsca po przecinku).

Składnia funkcji
PI()
Przykład
  • Powierzchnię koła o promieniu podanym w komórce A2 można obliczyć za pomocą formuły:
=PI()*((A2)^2)
zwraca
3,14
czyli pole koła, jeżeli promień, zawartość komórki A2, wynosi 1
  • Objętość kuli o promieniu podanym w komórce A2 można obliczyć za pomocą formuły:
=PI()*((A2)^3)*4/3
zwraca
4,19
czyli objętość kuli, jeżeli promień, zawartość komórki A2, wynosi 1
Tabela powierzchni kół i objętości kul