OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja PIERWIASTEK

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja PIERWIASTEK (ang. SQRT) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy z liczby dodatniej (funkcja nie obsługuje liczb urojonych ani zespolonych).

Składnia funkcji
PIERWIASTEK(liczba)
Przykład
=PIERWIASTEK(4)
zwraca
2
=PIERWIASTEK(-4)
zwraca
błąd:502
czyli komunikat o błędnym parametrze