OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja PORÓWNAJ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja PORÓWNAJ (ang. EXACT) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), dokonuje porównania 2 ciągów znaków i zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli są identyczne. Funkcja rozróżnia wielkość liter.

Składnia funkcji
PORÓWNAJ("tekst1";"tekst2")
Przykład
= PORÓWNAJ(aaa1;aaa2)
zwraca
FAŁSZ
= PORÓWNAJ(aaa;aaa)
zwraca
PRAWDA