OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja POTĘGA

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja POTĘGA (ang. POWER) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca potęgę danej liczby.

Składnia funkcji
POTĘGA(podstawa;potęga)

W przypadku mniej zaawansowanych obliczeń prowadzonych w programie Calc, oczywiście możliwy jest prostszy i bardziej naturalny zapis podstawa^potęga.

Przykład
25 podnieść do potęgi 3:
=POTĘGA(25;3)
zwraca
15625
=25^3
zwraca
15625