OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja PRAWY

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja PRAWY (ang. RIGHT) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), zwraca określoną liczbę ostatnich znaków ze wskazanego łańcucha tekstowego.

Składnia funkcji
PRAWY(tekst; liczba)
Przykład
=PRAWY("Wikibooks";5)
zwraca
books

Zobacz też: LEWY, MID