OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja RADIANY

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja RADIANY (ang. RADIANS) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), przelicza liczbę stopni na radiany.

Składnia funkcji
RADIANY(liczba)
Przykład
=RADIANY(180)
zwraca
3,14
czyli przybliżona wartość π