OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja RZYMSKIE

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja RZYMSKIE (ang. ROMAN) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekstowe), konwertuje liczby arabskie na liczby rzymskie w podanym trybie uproszczenia.

Składnia funkcji
RZYMSKIE(liczba, tryb)
liczba – liczba dziesiętna z zakresu <0,3999>
tryb – liczba całkowitą w zakresie <0, 4> (parametr opcjonalny)
Przykład
= RZYMSKIE(999)
zwraca
CMXCIX
= RZYMSKIE(999,0)
zwraca
CMXCIX
= RZYMSKIE(999,1)
zwraca
LMVLIV
= RZYMSKIE(999,2)
zwraca
XMIX
= RZYMSKIE(999,3)
zwraca
VMIV
= RZYMSKIE(999,4)
zwraca
IM