OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja SUMA.JEŻELI

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja SUMA.JEŻELI (ang. SUMIF) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca wynik sumy wszystkich elementów w podanym zakresie spełniających podane kryterium.

Składnia funkcji
SUMA.JEŻELI(zakres; kryterium; zakres_sumy)
zakres – podaje zakres komórek objętych kryterium
kryterium – w której znajdują się kryteria wyszukiwania – lub samymi kryteriami w postaci wartości
zakres_sumy – zakres sumowanych komórek – w przypadku pominięcia sumowane są komórki z pola "zakres"
Kryteria funkcji:
X liczy komórki zawierające X
A1 liczy komórki mające tą samą wartość co A1
">=liczba" liczy komórki większe lub równe liczbie
"<=liczba" liczy komórki mniejsze lub równe liczbie
">liczba" liczy komórki większe od liczby
"<liczba" liczy komórki mniejsze od liczby
">="&A1 liczy komórki większe lub równe liczby z A1
"<="&A1 liczy komórki mniejsze lub równe liczby z A1
">"&A1 liczy komórki większe od liczby z A1
"<"&A1 liczy komórki mniejsze od liczby z A1