OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja SUMA.KWADRATÓW

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja SUMA.KWADRATÓW (ang. SUMSQ) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), działa podobnie do funkcji suma, zwraca sumę kolejnych liczb podniesionych do kwadratu. Funkcja obsługuje zakres do 30 argumentów.

Składnia funkcji
SUMA.KWADRATÓW(zakres)