OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja SUMY.POŚREDNIE

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja SUMY.POŚREDNIE (ang. SUBTOTAL) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), działa podobnie do funkcji suma, oblicza sumy pośrednie.

Składnia funkcji
SUMY.POŚREDNIE(typ;zakres)
zakres – obszar wczytywania danych
typ – kod funkcji, która zostanie użyta w algorytmie, zgodnie z poniższą tabelą
Typy funkcji:
Kod Funkcja
1 ŚREDNIA
2 ILE.LICZB
3 ILE.NIEPUSTYCH
4 MAX
5 MIN
6 ILOCZYN
7 ODCH.STANDARDOWE
8 ODCH.STANDARD.POPUL
9 SUMA
10 WARIANCJA
11 WARIANCJA.POPUL