OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja TYGODNIE.ROKU

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja TYGODNIE.ROKU (ang. WEEKSINYEAR) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria data i czas), zwraca liczbę tygodni w danym roku. Funkcja obsługuje dane konkretnej daty w formacie daty kalendarzowej oraz systemowej – co powodować może błędy niedoświadczonych użytkowników.

Składnia funkcji
TYGODNIE.ROKU(data)
data - data w formacie zgodnym z OpenOffice.org

Podanie samej cyfry roku, jak w przykładzie poniżej, nie zwróci ilości tygodni w danym roku, ale wartość dni w roku wynikającym z kodu systemowego. Aby wyłuskać z funkcji informację na temat ilości tygodni w danym roku, wymagane jest podanie pełnego wymiaru daty lub przynajmniej miesiąca.

Przykład
= TYGODNIE.ROKU(TERAZ())
zwraca
liczbę tygodni w obecnym roku
= TYGODNIE.ROKU("luty 2012")
zwraca
52
czyli 52 tygodnie w 2012 roku
= TYGODNIE.ROKU("12.02.2009")
zwraca
53
czyli 53 tygodnie w 2009 roku
= TYGODNIE.ROKU("2009")
zwraca
52
czyli liczba tygodni w roku 1905, konkretnie - dla daty 01.07.1905 podanej w zapisie systemowym

Zobacz też: DNI.ROKU