OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY (ang. CONCATENATE) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), łączy ze sobą do 30 łańcuchów znaków w jeden ciąg znakowy. Funkcja zawsze zwraca tekst i aby móc dokonywać obliczeń – należy dokonać konwersji z pomocą funkcji WARTOŚĆ.

Składnia funkcji
ZŁĄCZ.TEKSTY(tekst1,tekst2)
Przykład
= ZŁĄCZ.TEKSTY("Wiki";"books")
zwraca
Wikibooks
= ZŁĄCZ.TEKSTY(10;7;2008)
zwraca
1072008
czyli tekst 1072008
= WARTOŚĆ(ZŁĄCZ.TEKSTY(10;7;2008))+1
zwraca
1072009
czyli czyli 1072008+1