OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ZAOKR.DO.TEKST

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ZAOKR.DO.TEKST (ang. FIXED) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), formatuje sposób wyświetlania liczby, uwzględniając ustaloną liczbę miejsc po przecinku i wyświetlanie separatora tysięcy i zwraca wynik w formacie tekstowym.

Składnia funkcji
ZAOKR.DO.TEKST(liczba; dziesiętne; typ)
liczba – podawana przez nas wartość
dziesiętne – liczba miejsc dziesiętnych
typ – parametr opcjonalny, różny od zera powoduje pominięcie separatora tysięcy
Przykład
= ZAOKR.DO.TEKST(1100100,1; 2)
zwraca
1 100 100,10
= ZAOKR.DO.TEKST(1100100,1; 2; 1)
zwraca
1100100,10