OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ZAOKR.W.GÓRĘ – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), zwraca zaokrąglenie liczby w górę do najbliższej wielokrotności parametru istotność.

Składnia funkcji
ZAOKR.W.GÓRĘ(liczba; istotność; tryb)
Przykład
= ZAOKR.W.GÓRĘ(1,5)
zwraca
błąd:511
= ZAOKR.W.GÓRĘ(3,296; 0)
zwraca
0
= ZAOKR.W.GÓRĘ(863,552; -3)
zwraca
błąd:502
czyli komunikat o błędnym parametrze
= ZAOKR.W.GÓRĘ(863,552; 2)
zwraca
864
= ZAOKR.W.GÓRĘ(3,296; 0,3)
zwraca
3,3
= ZAOKR.W.GÓRĘ(15,821; 4)
zwraca
16