OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ZNAK

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ZNAK (ang. CHAR) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria tekst), konwertuje dwu lub trzycyfrowe liczby całkowite liczbę na znaki ASCII zgodnie z używaną tabelą kodową. Argumenty funkcji z przedziału <1,255>.

Składnia funkcji
ZNAK(liczba)
Przykład
= ZNAK(64)
zwraca
@