OpenOffice.org/Calc/Funkcje/Funkcja ZNAK.LICZBY

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Funkcja ZNAK.LICZBY (ang. SIGN) – funkcja wbudowana w arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc (kategoria matematyczne), podobnie jak funkcja signum, zwraca znak liczby – w postaci wartości 1 dla znaku dodatniego i -1 dla znaku ujemnego. Jeśli liczba wynosi zero, funkcja zwraca zero.

Składnia funkcji
ZNAK.LICZBY(liczba)
Przykład zastosowania
=ZNAK.LICZBY(2)
zwraca
1
=ZNAK.LICZBY(0)
zwraca
0
=ZNAK.LICZBY(-2)
zwraca
-1