OpenOffice.org/Instalacja lokalizacji

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pakiet językowy (lokalizacyjny) jest przeznaczony do instalacji w wypadku posiadania zainstalowanej wcześniej na komputerze amerykańskiej wersji OpenOffice.org. Jest przydatny także w wypadku używania specjalnych wersji OOo, np. OpenOffice.org Portable (działających np. z klucza USB).

Pakiet lokalizacyjny dostępny jest na stronach pl.openoffice.org. Zajmuje ok. 20 MB i zawiera on większość obsługiwanych języków.

Pakietu językowego nie należy mylić z pakietem słowników (które służą do sprawdzania pisowni, przenoszenia wyrazów i wyszukiwania synonimów). Jest on pakietem pozwalającym zmienić domyślny język interfejsu użytkownika w oprogramowaniu OpenOffice.org, na wybrany przez nas bez konieczności ponownego ściągania całego pakietu instalacyjnego przygotowanego w danym języku.


Instalacja w Windows[edytuj]

Uruchom pobrany plik instalacyjny (np. przez dwukrotne kliknięcie myszą na ikonie pliku). Uruchomiony zostanie kreator nadzorujący proces instalacji programu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Proces instalacji można przerwać w pierwszych 5 krokach - klikając przycisk Anuluj, a następnie Zakończ. Pliki są spakowane, i przed instalacją kreator poprosi o wybranie tymczasowego folderu, do którego docelowo zostaną wypakowane pliki instalacyjne. Po rozpakowaniu plików powinien się rozpocząć automatycznie proces instalacji.

Kreator instalacji pakietów lokalizacyjnych
Kreator instalacji pakietów lokalizacyjnych

Kolejne kroki instalacji w kreatorze:

  1. Okno powitalne kreatora instalacji - aby potwierdzić instalację klikamy przycisk Dalej.
  2. Rozpakowanie tymczasowych plików instalacyjnych - w wyznaczonym polu należy określić ścieżkę (lokalizację) katalogu w którym mają zostać rozpakowane pliki instalacyjne. Domyślnie pliki wypakowane zostaną do folderu na Pulpicie. Wskazania lokalizacji można dokonać również dzięki opcji Przeglądaj.... Aby zatwierdzić lokalizację i rozpakować pliki instalacyjne - klikamy Rozpakuj
  3. Okno instalatora poinformuje o rodzaju instalowanego pakietu. Aby potwierdzić chęć instalacji - klikamy Dalej
  4. Podajemy ścieżkę dostępu (lokalizację) folderu w którym zainstalowano pakiet OpenOffice.org. Kreator stara się sam odnaleźć ścieżkę, którą możemy jednak zmienić - przyciskiem Zmień.... Aby zatwierdzić lokalizację - klikamy przycisk Dalej
  5. Kreator jest gotowy do rozpoczęcia instalacji. W celu potwierdzenia wcześniejszych ustawień i rozpoczęcia instalacji - klikamy przycisk Instaluj. Nastąpi proces instalacji nowych składników pakietu.
  6. Zostajemy poinformowani o pomyślnym zakończeniu instalacji. Aby powrócić do systemu klikamy przycisk Zakończ, zamykający pracę kreatora.

Folder plików instalacyjnych możemy usunąć ręcznie lub przenieść gdzieś i pozostawić w wypadku konieczności wykonania ponownej instalacji.

Instalacja w Linux[edytuj]