Przejdź do zawartości

OpenOffice.org/Instalacja rozszerzeń

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Rozszerzenia (nazywane wcześniej w OpenOffice.org "dodatkami") można instalować metodą ręczną (tradycyjną) i automatyczną. Rozszerzenia zawierają dodatkowe funkcje pakietu. Na oficjalnej stronie pakietu znajduje się specjalny katalog rozszerzeń (na razie w języku angielskim).

Instalacja automatyczna[edytuj]

Przy użyciu tej metody można zainstalować wyłącznie rozszerzenia dystrybuowane w plikach z rozszerzeniem oxt. Wystarczy kliknąć dwukrotnie taki plik (w systemie Linux lub Windows), a zostanie uruchomiona procedura instalacji. Należy postępować według instrukcji wyświetlonych na ekranie. Uwaga: ta metoda jest dostępna od wersji 2.0.4 pakietu OpenOffice.org.

Instalacja ręczna[edytuj]

Przy użyciu tej metody można instalować rozszerzenia zawarte w plikach z rozszerzeniem zip i oxt. Najpierw należy otworzyć pakiet OpenOffice.org.

  1. Kliknij kolejno Narzędzia > Menedżer pakietów > Dodaj.
  2. Zlokalizuj wybrane rozszerzenie.
  3. Kliknij przycisk Otwórz. Rozszerzenie zostanie zainstalowane.

Usuwanie rozszerzeń[edytuj]

  1. Kliknij kolejno Narzędzia > Menedżer rozszerzeń.
  2. W oknie dialogowym Menedżer rozszerzeń zlokalizuj rozszerzenie do usunięcia i zaznacz je.
  3. Kliknij przycisk Usuń.