OpenOffice.org/Writer/Numerowanie stron

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Aby wstawić numery stron do dokumentu, musimy najpierw włączyć nagłówek lub stopkę. Najszybciej wstawimy nagłówek/stopkę wybierając w menu WstawNagłówek lub StopkaDomyślnie.

Następnie ustawiamy kursor w polu nagłówka/stopki i z menu Wstaw wybieramy polecenie PolaNumer strony. Klikając dwa razy na polu z numerem strony, włączymy okno Edytuj pola. Z listy Format możemy wybrać format numeracji jaki chcemy użyć (numeracja rzymska, arabska itp.).

Jeśli chcemy możemy wprowadzić przesunięcie numeracji strony o daną wartość, aby to zrobić wybieramy z menu WstawPolaInne (Ctrl+F2). W oknie edycji pola na karcie Dokument wybieramy kolejno: Strona, Numer strony i format w jakim ma być numeracja, następnie wpisujemy przesunięcie o żądaną wartość (np. gdy chcemy przesunąć numer strony o 1, wpisujemy +1). Wstawione pola będą wyswietlały numery stron przesunięte o zadaną wartość ale tylko jeśli strona o danym numerze znajduję się w dokumencie.

Jeżeli chcemy aby pola na wszystkich stronach wyświetlały przesunięty numer strony, w oknie Pola (Ctrl+F2) wybieramy kartę Zmienne następnie ze spisu Typ wybieramy Ustaw zmienną strony, wpisujemy wartość przesunięcia i klikamy na Wstaw. Następnie ze spisu Typ wybieramy Pokaż zmienną strony i ponownie klikamy na Wstaw.

W Writerze 3.x:
Jeśli chcemy aby cały dokument zawierał przesuniętą numerację (lub gdy chcemy zmienić przesunięcie istniejącej numeracji) wówczas:
1. Ustawiamy kursor przed pierwszym paragrafem pierwszej strony naszego dokumentu
2. Wchodzimy do menu FormatAkapit... (lub klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy Akapit...)
3. Przechodzimy do zakładki Przepływ tekstu
4. W części Podziały zaznaczamy opcje:
 a. Wstaw (Typ: "Strona", Pozycja: "Przed")
 b. Ze stylem strony - (może zostać Domyślny lub jakikolwiek inny w razie potrzeby). Tu w polu Numer strony podajemy numer jaki ma nosić nasza pierwsza strona (numer 0 oznacza wybór automatyczny).
W analogiczny sposób możemy ustawić numer na dowolnej stronie dokumentu o ile poprzedza ją znak podziału strony.