OpenStreetMap/O projekcie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Informacja to potęga. Dzięki informacjom i dobremu ich rozumieniu osoby i społeczności mogą polepszać swoje życie oraz podejmować decyzje procentujące w przyszłości. Istnieje wiele grup i osób, których decyzje wpływają na nasze życie. Dobre informacje umożliwiają organizacjom, administracji publicznej oraz mieszkańcom podejmować lepsze decyzje i, miejmy nadzieję, czynienie naszego życia lepszym.

Mapy są jedną z metod przekazywania informacji, wirtualnym odwzorowaniem świata. Często umożliwiają przekazanie informacji lepiej niż słowa. To pomaga nam w odpowiadaniu na ważne pytania. Gdzie jest najbliższa szkoła czy najbliższy szpital? Z których miejsc dostęp do tej infrastruktury jest najtrudniejszy? Kto najbardziej ucierpi na takim, a nie innym stanie? Takie pytania mogą być świetnie wyrażone przez mapy i to one pozwalają znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Jako ćwiczenie weź do ręki ołówek i na kartce papieru narysuj mapkę Twojej miejscowości lub Twoich najbliższych okolic. Jakie obiekty są nieodzowne na twojej mapie? Jakie informacje są najważniejsze? Poświęć tej mapce kilka minut, a kiedy skończysz, pomyśl dlaczego wybrane elementy były takie ważne i dla kogo mają znaczenie.

Jeśli mieszkasz w typowej miejscowości, być może naniosłeś kilka linii reprezentujących drogi, jakąś rzekę czy strumień. Do tego najważniejsze budynki, takie jak szkoły czy biura, pola lub granice. Niezależnie od tego co to było, użyłeś symboli – linia symbolizująca drogę, prostokąt symbolizujący budynek, itd. Twoja mapa reprezentuje to, co istnieje w terenie. Twoja mapa jest nośnikiem informacji. Możesz jej użyć by pokazać komuś położenie różnych obiektów, wytłumaczyć , gdzie istnieją problemy lokalnej społeczności, lub by po prostu wskazać komuś drogę dokądś. Ale wykorzystanie tej mapy jest też ograniczone. Istnieje tylko jeden egzemplarz Twojej mapy, a sposób przedstawienia niektórych elementów może wydawać się innym nieoczywisty, nawet jeśli dla Ciebie jest idealny. Ktoś inny narysowałby pewne elementy zupełnie inaczej. Papierową mapę ciężko jest powielić, a łatwo zgubić. Dlatego wykonanie mapy na komputerze, w sposób dający dostęp do niej każdemu, może być o wiele wartościowsze.

OpenStreetMap to narzędzie do tworzenia i dzielenia się geoinformacją. Każdy może mieć w wkład w OSM, a setki osób dodają swój wkład każdego dnia. Użytkownicy tworzą mapy za pomocą komputera zamiast na papierze, ale jak zobaczymy w tym przewodniku, narysowanie mapy na komputerze nie różni się znacznie od rysowania na papierze. Nadal dodajemy linię aby oznaczyć drogę lub obrysować obszar, a do reprezentacji szkół i szpitali używamy symboli. Najważniejsza różnica w tym, że mapy OSM są zapisywane w internetowej platformie i każdy ma do nich dostęp w każdym momencie i z dowolnego miejsca, zupełnie za darmo.

Mamy nadzieję, że OpenStreetMap okaże się dla Ciebie ciekawe i przydatne w Twoich zajęciach. Ten przewodnik powinien pomóc Ci łatwo wystartować z tworzeniem cyfrowych map i wzbogacaniem OSM.