Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Eksport danych xml, xls

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Najnowsza wersja OSA (Otwarty System Archiwizacji 1.1.0-BETA) posiada funkcję eksportu danych do pliku w formacie .xls lub .xml.

Eksportu danych można dokonać na trzy sposoby:

  • przycisk EXPORT dostępny z menu górnego (wtedy należy wybrać: do .xls/ do .xml/ do EAD – na razie nieaktywny)


  • przycisk w menu graficznym, pierwszy z prawej strony. Domyślny eksport to eksport do pliku w formacie .xls


  • przycisk EKSPORTUJ dostępny po wejściu w EDYTUJ lub POKAŻ konkretny ZBIÓR/ZESPÓŁ / SERIĘ / JEDNOSTKĘ ARCHIWALNĄ / DOKUMENT


Eksport jest możliwy z następujących miejsc::

a) ZASÓB / ZESPOŁY/ZBIORY / POKAŻ ZASÓB / SERIE / POKAŻ ZASÓB / JEDNOSTKI ARCHIWALNE / POKAŻ ZASÓB / DOKUMENTY / POKAŻ Z tego miejsca eksportują się tylko pola widoczne w oknie (wybierane poprzez przycisk WIDOK). Eksportu dokonuje się poprzez przycisk EXPORT w menu górnym lub menu graficznym.

b) TWÓRCA/POKAŻ Z tego miejsca eksportują się tylko pola widoczne w oknie (wybierane poprzez przycisk WIDOK). Eksportu dokonuje się poprzez przycisk EXPORT w menu górnym lub menu graficznym.

c) Wyniki wyszukiwania zaawansowanego Z tego miejsca eksportują się tylko pola widoczne w oknie wyniku wyszukiwania zaawansowanego (wybierane poprzez przycisk WIDOK). Eksportu dokonuje się poprzez przycisk EXPORT w menu górnym lub menu graficznym.

d) Wybrany ZBIÓR/ZESPÓŁ / SERIA / JEDNOSTKA ARCHIWALNA / DOKUMENT Po wejściu w dany rekord (poprzez edycję lub podgląd) należy wybrać przycisk EKSPORTUJ znajdujący się po prawej stronie, następnie wybrać format .xls lub .xml

Plik wyeksportuje się do folderu, który musi zostać wybrany wcześniej poprzez INFORMACJE/ŚCIEŻKA DOSTĘPU w Menu głównym.