Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Import danych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Obecna wersja OSA nie ma jeszcze funkcji importu danych. Funkcję importu danych udostępnimy w sierpniu 2016.