Przejdź do zawartości

Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Informacje o programie/Czym jest OSA i dla kogo jest przeznaczona

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Otwarty System Archiwizacji to program komputerowy stworzony przez Ośrodek KARTA, z myślą o archiwach społecznych. Przeznaczony jest do opisu zbiorów archiwalnych oraz do zarządzania zbiorami (przeszukiwania, indeksowania, selekcji itp.). Program jest aplikacją desktopową wielostanowiskową, co oznacza, że jest instalowany na dysku komputera lub na kilku komputerach, które mają dostęp do tej samej bazy danych.

Twórcą programu Otwarty System Archiwizacji jest Fundacja Ośrodka KARTA. Został on stworzony jako element projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce” w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Program, udostępniony obecnie w wersji BETA, umożliwia:

 • wprowadzanie danych opisowych, dotyczących zasobu archiwalnego na różnych poziomach opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument);
 • podgląd wprowadzonych danych poprzez różne typy widoku (struktura „drzewka”/widok poziomy/widok pionowy);
 • przeszukiwanie i indeksowanie danych;
 • załączanie miniaturek skanów dokumentów i plików dźwiękowych;
 • nadawanie uprawnień różnym typom użytkownika (administrator, redaktor, czytelnik);
 • udostępnienie danych czytelnikowi na miejscu w archiwum.

Do końca maja program wyposażymy także w funkcje:

 • automatyczne tworzenie inwentarzy archiwalnych;
 • eksport danych do formatu EAD i Dublin Core (w formacie xls, xml).

Program oparty jest na międzynarodowych standardach archiwalnych:

 • ISAD(G) - Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego,
 • ISAAR (CPF) - Międzynarodowy standard archiwalnych haseł wzorcowych ciał zbiorowych, osób i rodzin
 • ISDIAH - Międzynarodowy Standard Opisu Instytucji z Zasobem Archiwalnym.

Zgodność z normami oznacza, że dane wprowadzane do programu mogą być eksportowane do innych zestandaryzowanych baz archiwalnych, a tym samym stać się elementem narodowych lub międzynarodowych systemów informacji o zasobie archiwalnym.

Program wyposażony jest w rozbudowany samouczek - przy prawie każdym polu opisu archiwalnego znajduje się podpowiedź, która informuje o tym, jak je wypełnić. OSA w całości jest oparta na rozwiązaniu Open Source, co oznacza, że będzie mogła być bezpłatnie używana przez każdego, ale także dostosowywana do indywidualnych potrzeb (co umożliwi otwarty kod źródłowy). Program dedykowany jest archiwom społecznym, ale może go używać każdy zainteresowany: osoby prywatne, grupy nieformalne, organizacje, instytucje.

Strona internetowa Otwartego Systemu Archiwizacji: archiwa.org/osa.php. Przed przystąpieniem do pracy w OSA należy zapoznać się z krótkim przewodnikiem pt. "Wprowadzenie do programu" dostępnym z widoku logowania lub z menu górnego programu (przycisk INFORMACJE).