Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Informacje o programie/Licencja i prawa autorskie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Program Otwarty System Archiwizacji udostępniany jest na licencji GNU GPL, co oznacza, że można:

  • uruchamiać go w dowolnym celu,
  • dostosowywać i ulepszać wedle swoich potrzeb za pomocą modyfikacji kodu źródłowego,
  • rozpowszechniać niezmodyfikowaną wersję programu,
  • rozpowszechniać modyfikacje programu na tej samej licencji (GNU GPL).

Tekst licencji w języku angielskim znajduje się tutaj: http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt.

Twórcą programu jest Fundacja Ośrodka KARTA. Autorzy programu: Paweł Cylc (programowanie), Małgorzata Kudosz (analiza systemu, testy), Ewa Kołodziejska (analiza systemu, testy), Katarzyna Ziętal (koordynacja projektu).

Projekt graficzny: rzeczyobrazkowe