Przejdź do zawartości

Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Informacje o programie/OSA jako element systemu wsparcia archiwistyki społecznej w Polsce

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Ośrodek KARTA od 2012 roku podejmuje systemowe działania na rzecz wspierania archiwów społecznych w Polsce. Archiwa.org jest ogólnopolskim portalem branżowym archiwistyki społecznej. W bazie portalu znajduje się informacja o 450 polskich AS-ach (stan na styczeń 2016) i ich zasobie archiwalnym. Portal udostępnia także materiały edukacyjne dla archiwów społecznych m.in. podręcznik “Archiwistyka społeczna”. W 2014 roku Ośrodek KARTA rozpoczął realizację projektu “Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce” w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Cel projektu to systemowe wsparcie organizacji pozarządowych prowadzących archiwa. W ramach projektu odbywały się szkolenia stacjonarne i internetowe (przeszkolono blisko 300 osób z organizacji pozarządowych z całej Polski), zorganizowano Kongres Archiwów Społecznych i wiele innych działań. Bardzo ważnym elementem projektu było zbudowanie modelu współpracy archiwów społecznych z państwem. Ośrodek KARTA zabiegał o uruchomienie konkursu dotacyjnego dla archiwów społecznych. Prowadzenie konkursu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych stało się możliwe dzięki poprawce w nowelizowanej Ustawie archiwalnej, o którą zabiegał Ośrodek KARTA we współpracy z NDAP. Konkurs został ogłoszony w styczniu 2016 roku. Otwarty System Archiwizacji (OSA) stanowi ważny element budowania systemu wsparcia polskich AS-ów - jako narzędzie pomocne w opracowaniu zbiorów, ale także jako krok w kierunku standaryzacji archiwistki społecznej oraz ułatwienia informacji o zbiorach.