Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Instalacja programu OSA

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

1. Wymagania techniczne

2. Proces instalacji

3. Najczęstsze problemy przy instalacji i ich rozwiązywanie