Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Opracowanie zbiorów/Podstawowe pojęcia

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Oto trzy określenia na ten sam, najwyższy poziom opisu archiwalnego:

  • Zespół: nierozerwalnie powiązane ze sobą materiały archiwalne wytworzone i zgromadzone w wyniku działalności urzędu (instytucji) lub osoby fizycznej.
  • Zbiór: dokumenty zgromadzone pod określonym kątem widzenia (tematycznym: zbiór dotyczący II wojny światowej, gatunkowym: zbiór znaczków)[1]
  • Kolekcja: używane w praktyce archiwów społecznych określenie na zespoły i zbiory. W archiwistyce państwowej kolekcja jest określeniem zbioru, a nie zespołu. W systemie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) i Cyfrowe Archiwa Społeczne (CAS), poziom ten jest określany jako KOLEKCJA.