Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Opracowanie zbiorów/Podstawowe założenia standardu ISAD

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Standard ISAD (G) określa, które pola są obowiązkowe do wypełnienia. Jest to 6 pól: sygnatura, tytuł, data, nazwa twórcy, rozmiar, poziom opisu. Konieczne jest ich wypełnienie na każdym poziomie opisu, np.

 Dla poziomu zespołu:
 Sygnatura: PL 1001-036
 Tytuł: Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie
 Nazwa twórcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie 
 Data: 1945-1989
 Rozmiar: 36 j.a., 3,5 m.b.
 Poziom opisu: zbiór/zespół
 Dla poziomu jednostki archiwalnej:
 Sygnatura: PL 1001-036-004
 Tytuł: Orkiestra OSP w Byczynie
 Nazwa twórcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie 
 Daty: 1965-1989
 Rozmiar i nośnik: 12 dokumentów
 Dokumentacja aktowa: 36 stron, papier
 Fotografie: 6 odbitek fotograficznych 
 Poziom opisu: jednostka archiwalna
 Dla poziomu dokumentu:
 Sygnatura: PL 1001-036-004-011
 Tytuł: Orkiestra OSP na rynku w Byczynie w czasie uroczystości z okazji Święta 1 maja
 Nazwa twórcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie 
 Data: 1978-05-01 
 Rozmiar i nośnik: 1 s., odbitka fotograficzna
 Poziom opisu: dokument

Opis musi być adekwatny do poziomu opisu, a więc nie powinno się podawać zbyt szczegółowych danych na poziomie zbiór/zespół np. dla spuścizny Jacka Kuronia, przy poziomie zespołu podajemy w nazwie twórcę całego zespołu, czyli Jacka Kuronia, a nie wszystkich twórców wszystkich dokumentów, wchodzących skład zespołu (autorzy listów, zdjęć, wytwórcy dokumentów urzędowych).

Kolejną fundamentalną w ISAD kwestią jest oddzielenie opisu twórcy od opisu archiwalnego. A więc: twórca zespołu/zbioru, jednostki czy dokumentu jest opisywany w osobnym oknie w programie OSA i opisując sam zespół/zbior, jednostkę czy dokument przyporządkowujemy twórcę z listy wcześniej wprowadzonych twórców. Zob. 4.2. Wprowadzenie informacji o twórcy.