Przejdź do zawartości

Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Logowanie do programu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Po zainstalowaniu OSY, należy kliknąć w ikonkę programu na pulpicie.

Otworzy się okno z widokiem logowania do programu.

Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła, wystarczy kliknąć enter lub przycisk “Zaloguj” i zobaczymy główny ekran OSY. Na ekranie wyświetli się widok menu głównego i biała tablica, na której - jako pierwszy krok - należy wprowadzić dane archiwum. Następnie można rozpocząć proces wprowadzania opisu zasobu archiwalnego. Wraz z dodaniem pierwszego zbioru/zespołu na ekranie głównym wyświetli się struktura zasobu.