Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Role w systemie/Czytelnik

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Czytelnik w programie OSA ma prawo:

  • podejrzeć dane zbioru/zespołu, serii, jednostki archiwalnej, dokumentu.

Czytelnik nie ma prawa:

  • podejrzeć i wyszukać informacji z zakładki "Prawa do dysponowania" na poziomie zbioru/zespołu;
  • podejrzeć i wyszukać danych zapisanych jako szkic;
  • podejrzeć i wyszukać danych nabytków.


Poniżej widok menu głównego, gdy zalogowany jest czytelnik: