Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Raporty

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Raporty służą do generowania informacji statystycznych odnośnie całości naszego zasobu (zbiory/zespoły, serie, jednostki archiwalne, dokumenty) oraz twórców i nabytków.

Aby wygenerować raport odnośnie całego zasobu, należy kliknąć w RAPORTY dostępne w menu górnym programu.

Raporty wyświetlą się w postaci tabeli z informacjami kolejno o ZBIORACH/ZESPOŁACH, SERIACH, JEDNOSTKACH ARCHIWALNYCH, DOKUMENTACH, NABYTKACH, TWÓRCACH.