Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Wyszukiwanie danych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wyszukiwarka dostępna jest z menu górnego. Można wybrać wyszukiwanie proste lub zaawansowane.

Wyszukiwarka prosta ponadto dostępna jest poprzez menu graficzne (ikona lupy).

Można podać całość wyszukiwanego wyrazu np. Byczyna lub jego część np. Byczyn (wtedy wyszuka odmiany wyrazów np. Byczyny, Byczynie, Byczyną, Byczyny). Można również wstawić w środku wyrazu gwiazdkę (*), która oznacza dowolny ciąg znaków np. wpisując Gda*sk system wyszuka zarówno Gdańsk, jak i Gdansk, Gdaxsk, Gdaaańsk itd. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Wynik wyszukiwania pokaże się w formie tabeli z podziałem na wyniki uzyskane w zbiorach, seriach itd.

Wyszukiwarka prosta umożliwia wyszukanie dowolnej frazy w dowolnym miejscu w bazie. Najpierw należy wybrać miejsce wyszukiwania (np. w całym zasobie lub tylko w dokumentach), a następnie podać frazę.

Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia wyszukiwanie w konkretnych miejscach bazy. Najpierw należy wybrać miejsce, w którym chcemy wyszukiwać np. Zbiory/Zespoły, jednostki, twórcy, nabytki. Następnie wybieramy, które pole ma być przeszukiwane np. - w przypadku Zbiorów/Zespołów - sygnatura, sygnatura dawna, tytuł, nazwa twórcy, zawartość, język.

Możemy zawężać wyniki wyszukiwania za pomocą operatorów "i" "lub" "nie" dostępnych po kliknięciu w plusik (+).